Sila v nás

Skupinový mentoring

Pozývam ťa do skupiny, kde pôsobí kolektívna múdrosť i sila a zároveň sa tu rozvíja potenciál, esencia každého jednotlivca. V tomto mentoringovom programe budeme dávať priestor tomu, čo potrebuje byť povedané, uvidené a vypočuté. Spoločne tu budeme pracovať na našich výzvach, cieľoch, ale aj našich snoch, ktoré máme vo svojom osobnom či pracovnom živote. Sny sú na to, aby sa žili a spoločne sa v tom podporíme. Ja budem nielen účastníkom, pozorovateľom a podporovateľom ale hlavne budem mentorom, ktorý bude držať priestor pre vzájomnú podporu, dôveru a zdieľanie skúseností.

Čo je cieľom skupinového programu

–   V skupine máme každý priestor pre svoj individuálny sebarozvoj a rast. Identifikujeme tu svoje silné stránky, rozvíjame svoje schopnosti, danosti a riešime svoje výzvy či problémy

–   V skupine zdieľame svoje skúsenosti a všetko to, čo je pre nás nevyhnutné a potrebné. Získavame tu pre seba rôznorodé pohľady a riešenia našich vlastných situácií

–   Podporujeme sa navzájom v pravidelnom v kontakte, aby sme spoločne diskutovali o svojich pokrokoch, prekážkach a o svojich plánoch pre budúcnosť

Forma a dĺžka stretnutia

Online – každá streda v trvaní 90 minút – od 19:00 do 20:30 hod.

Cena

100 eur / mesačne / 4x stretnutie

Darček

Nákupný košík